מונחים שימושים בגלאי מתכות

מונחים בולטים המופיעים בכל חוברת הדרכה של לגאי מתכות מומלץ לזכור.

 

FREQUENCY – תדר

VLF very low frequency – תדר נמוך מאוד
מאפיין גלאי מתכות רגילים בצורת מקל עם צלחת בקצה .

PI pulse induction – גלאי מתכות העובד בשיטה זו לא ניתן לקבל הפרדה של סוג המתכת.

DISCRIMINATION – הפרדה – היכולת של גלאי מתכות להבדיל בין סוגי מתכות.

GROUND BALANCE – איזון לאדמה – בהפעלת גלאי מתכות רצוי לסנכרן את הצלחת עם סוג האדמה על מנת לקבל אות יציב ומדויק.

TONE ID – סוגי שמע – מתייחס אם לגלאי יש צפצוף שונה למתכות שונות.

SEARCH COIL – צלחת חיפוש החלק העגול או האליפטי בתחתית הגלאי המשמש לשידור וקליטה.

SENSITIVITY – רגישות חיפוש של הגלאי.

NOTCH – המונח מתייחס להפרדה חכמה ניתן לסנן סוג מתכת הנמצא באמצע סולם הערכים.

FRIQUENCY SHIFT – אפשרות להזזת התדר קצת על מנת להתגבר על הפרעות קלות מהסביבה.

OVERLOAD – מצב בוא הגלאי נתקל בעצם מתכתי גדול יחסית כמו עמוד, יתד, פיסת מתכת שטוחה, פחית.

ALL METAL – מצב בוא הגלאי לא מפריד סוגי מתכות ומציג לנו את כולן.

IRON – ברזל.

 

דילוג לתוכן