תקנון ותנאי רכישה

תקנון ותנאי רכישה

מבוא

 • האתר ארז גלאים (DETECTORS) (להלן האתר) המופעל על ידי חברת א.א.נ לוגיסטיקה ושינוע 2013 בע”מ. האתר משמש אתר מכירות בתחומים שוני כאשר המרכזיים- מכירת גלאי מתכות, ראיית לילה, גלאי מתכות לאבטחה ותשתיות, ועוד
 • האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים באופן שווה.
 • הרכישה באתר כפופה לתנאי האתר המפורטים בתקנון זה
 • תקנון זה נכתב בין – החברה שהינה הבעלים של האתר, לבין רוכש מוצר או שרות, חובה לקרוא תקנון זה במלואו, ולהסכים לתנאים שבו כתנאי מוקדם לכל התקשרות שהיא בין הצדדים. ביצוע רכישה כל שהיא דרך האתר מהווה את הסכמתך לכל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 • אם בחר הלקוח לרכוש מוצר או שרות באתר, עצם הרכישה תהווה הצהרה מצד הרוכש או הלקוח, כי קרא את התקנון זה בעיון הבין את כל תנאיו והסכים להם במלואם. תקנון זה מהווה חוזה/הסכם מסכם בין הלקוח או הרוכש לבין החברה.
 • תקנון זה ניתן לשינוי בכל עת ללא צורך לדווח על כך ולפי החלטת הבעלים של החברה.

תנאי הרכישה

 1. האתר מאפשר רכישה נוחה, בטוחה וקלה של כל המוצרים המופיעים באתר.
 2. ניתן לבצע הזמנה באתר, רק אם הנך בן 18 (שמונה עשרה) שנים ומעלה או תאגיד המאוגד בהתאם לדין הישראלי, המחזיק כדין בכרטיס אשראי תקף וכי הנך רשאי על פי כל דין לבצע עסקאות באמצעות האינטרנט ושברשותך כתובת דואר אלקטרוני פעילה ואו תיבת התכתבות מסרונים.
 3. מוצרים המופיעים באתר ניתנים לרכישה בכל עת, עד גמר המלאי.
 4. לפעמיים יתכנו שינויים בין הזמינות באתר לבין המלאי של החברה בכל מקרה כזה המלאי של החברה הוא יהיה המחייב, אם לא יהיה מוצר במלאי החברה תהיה רשאית החברה לבטל את ההזמנה ולהחזיר ללקוח את כספו בחזרה בדרך ששילם.
 5. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי מאובטח. ואו PAYPAL מאובטח, בכל מצב תבוצע העסקה רק לאחר אישור חברת הסליקה ואישור התשלום על ידי חברת הסליקה.( להלן חברת הסליקה הינה חברת האשראי ואו חברת PAYPAL)
 6. החברה שומרת לעצמה את כל הזכויות והאפשרויות להפסיק שיווק ומכירה של כל מוצר שתבחר בכל עת ללא צורך לדווח על כך ועל פי שיקול דעתה של החברה.

החזרת מוצרים ואו ביטול עסקה.

 1. ביטול עסקה תעשה באמצעות פניה כתובה בדואר אלקטרוני ואו משלוח הודעה כתובה בכתב לכתובת החברה ( להלן כתובת החברה התאנה 35 מושב אביאל) ואו כפי שהיא מופיעה בעמוד צור קשר.
 2. בשום מקרה לא יוכל הלקוח לבטל הזמנה מיוחדת של מוצר ואם בחר הלקוח לבטל עסקה דמי הפיקדון שהופקדו יחשבו כפיצוי חלקי לנזק הכספי שנגרם לחברה ויהיה על הלקוח את החובה להשלים תשלום של לא פחות מ 70 אחוזים מערל ההזמנה כולה.
 3. ביטול העסקה יתקבל אך ורק לאחר קבלת הודעה כתובה בדואר האלקטרוני, ואו מכתב לכתובת החברה. במקרה שהחברה תאשר את ביטול העסקה יש להשיב את המוצר. החזרת המוצר תהיה באחריות הלקוח בלבד, והחזרת המוצר תהיה לכתובת החברה. כל עלויות החזרת המוצר תחולנה כולם על הלקוח בלבד. החזרת המוצר תעשה באריזתו המקורית כאשר המוצר סגור ולא נפתח ולא נעשה בו כל שימוש, בצירוף החשבונית המקורית וכל זאת בתנאי שלא חלפו 7 ימים תאריך הרכישה.
 4. ראיית לילה הינו מוצר המוגדר בחוק כ כלי נשק ועל כן לא ניתן להחזיר ראיית לילה בשום מקרה. במקרה שבחר הלקוח לרכוש ראיית לילה מכל סוג שהיא מבין הלקוח כי אין יכולת לבטל עסקה.
 5. במקרה של ביטול העסקה בתוך 14 ימים, תגבה החברה דמי ביטול על סך 100 ₪ או 5% משווי העסקה, על פי הנמוך מבניהם. (בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן, עסקת מכר מרחוק), בתוספת עלות שליחת המוצר.
 6. מדיניות ביטול העסקה המפורטת בהסכם זה, תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.
 7. ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן ( ביטול עסקה ), התשע”א – 2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981.

אחריות ושרות

 1. על הלקוח חלה האחריות לקיים ולפעול על פי הוראות היצרן המופיעות באתר היצרן ואו מצורפות למוצר. לרבות אחסנה ודרך השימוש.
 2. המוצר יצא מהחברה לאחר בדיקה קפדנית וגם החברה לפני כל משלוח תוודא שקל חלקי המוצר נמצאים באריזה.
 3. האחריות על המוצר תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.
 4. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר.
 5. לא תינתן אחריות לכלי חפירה.
 6. להפעלת האחריות ולקבלת שרות למוצר יש ליצור קשר עם החברה בטלפון 0543090699 ואו דרך דואר אלקטרוני- detectorsil@gmail.com
 7. אחריות על המוצרים תהיה לא יותר מ 12 חודשים גם אם האחריות המסופקת על ידי היצרן ארוכה יותר.
 8. אורך זמן האחריות ישתנה רק באישור החברה ורק בתנאי שאישור החברה יהיה חתום עם חותמת החברה.
 9. האחריות בכל מצב תהיה כפופה לתנאי היצרן כפי שהם מופיעים באתר היצרן למעט אורך האחריות. בכל מקרה שהיצרן אינו יגבה את הפגם במוצר כפגם המכוסה באחריות היצרן יחול על על הלקוח עלויות תיקון לפי הצעת מחיר שתספק החברה.
 10. אבטחת מידע ופרטיות – חברת א.א.נ לוגיסטיקה ושינוע 2013 בע”מ רשאית להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת לספק לך את המידע והשירותים המבוקשים.
 11. מידע אישי לא ייחשף ולא יעשה בו שימוש למטרות שיווק ללא רשות.
 12. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שיגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 13. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הרוכשים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
 14. בעת ביצוע הרכישה על ידי הלקוח/רוכש, יש משום הסכמה לחברה או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק.
 15. באם תחפוץ להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה התקשר לטלפון: 0543090699
 16. באמצעות לחיצה על כפתור “שלח” “אישור” “רכישה” אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.
 17. אנו עושים הכל על מנת לשמור על סודיות הלקוח ומתחייבים לא להעביר את פירטי האשראי לצד ג אלה בהוראת בית דין.

קניין רוחני

 1.  כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה. ואו מטעם ארז גלאים עצמו בכתב.

 

דילוג לתוכן