-17%
,

SPARK GOLD NUGGET


איתור זהב בכל כמות בנוחות ובעומקים ומרחקים משתנים.

10,000.00 12,000.00

מחיר באילת: 8547.01 ₪

גלאי זהב טבעי למרחקים תוצרת חברת MWF USA.

מאפייני הגלאי

  • ייעודי לאיתור זהב טבעי בצורה מדויקת.
  • איכות מעולה עם ביצועים טכנולוגים מתקדמים ואיכות חומרים מעולה.
  • הפעלה קלה על ידי כפתורי לחיצה ונורות לד, יל מנת לתפעל את המכשיר הקלות.
  • 5 דרגות עוצמת שמע.
  • התראת סוללה חלשה.
  • נורת לד הפלת על פי התפריט הנבחר.
  • בחירת עומק חיפוש 3 מטר – 5 מטר – 7 מטר – 10 מטר.
  • איתור למרחק 25 מטר – 50 מטר – 100 מטר.
  • המכשיר עוצב במיוחד לבדיקה קלה ונוחה.

דילוג לתוכן